Úvod

Národná agentúra pomoci s.r.o. sa zaoberá sprostredkovaním služieb pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody. Pomáhame poškodeným osobám, ktorým bola spôsobená ujma na zdraví násilným trestným činom, dopravnou nehodou, pracovným úrazom.

Škoda spôsobená na zdraví je jednou z najzávažnejších a nezriedka býva spojená s trvalými následkami v krajnom prípade so smrťou, ktorú je možné veľmi ťažko odčiniť či finančne nahradiť.

Pri čítaní tohto textu si pomyslíte, že zdravie nie je možné nahradiť žiadnymi peniazmi a máte pravdu. Finančné odškodnenie však môže aspoň čiastočne zmierniť vyrovnávanie sa s následkami aké sú poškodení nútení znášať. Preto sa pri uplatňovaní nárokov poškodeným snažíme pomáhať svojími skúsenosťami a znalosťami. Poškodení majú s našou pomocou výrazne lepšiu možnosť zorientovať sa zložitej problematike, zistiť aké majú nároky a u koho si ich môžu uplatňovať.

V prípadoch uplatňovania nárokov spôsobenej škody na zdraví pôjde o vysoké finančné sumy a buďte si istí, že väčšina subjektov zaviazaných k ich náhrade nebude ochotná uhradiť celú výšku odškodnenia aká Vám prináleží.

Budeme radi ak pomôžeme aj Vám.

Ak máte otázku, alebo potrebujete pomoc s náhradou škody, kontaktujte nás.

Spoločnosť neposkytuje právne služby v zmysle zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pocitadlo.sk